ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Αρχική σελίδα Χρονιές 2012-2013 Προγράμματα Εισήγηση κ. Χρ. Αντωνίου
Ευρετήριο Άρθρου
Εισήγηση κ. Χρ. Αντωνίου
1η σελίδα
2η σελίδα
3η σελίδα
Όλες οι Σελίδες

Ο διευθυντής του σχολείου μας, κ. Χρήστος Αντωνίου, πήρε μέρος στην ημερίδα «Αντλώντας από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών: καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο» που οργανώθηκε από το πρόγραμμα Διάπολις, το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με θέμα της εισήγησης: «Μπορεί ο «πολιτισμός» να αποτελεί μια λύση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Η εμπειρία του 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης». Ακολουθεί η εισήγηση:

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πρώτα σχολεία που λειτούργησαν ιστορικά στο κέντρο της πόλης μας από το 1925, γνωστό στους Θεσσαλονικείς ως 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Στο παρελθόν στεγαζόταν σ' ένα νεοκλασικό κτίριο, με πολύ μεγάλη αυλή, το οποίο κατεδαφίστηκε για να χτιστεί το νέο διδακτήριο και μέρος της παλαιάς αυλής απαλλοτριώθηκε για τη διάνοιξη της οδού Ολυμπιάδος.

Στην πορεία των χρόνων μεταξύ των Αποφοίτων του σχολείου μας εμφανίζονται: Οι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Βαβούσκος Κωνσταντίνος, Χουρμουζιάδης Γεώργιος, Μαυροσκούφης Δημήτριος, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου.

Σήμερα έχουμε μια πολυπολιτισμική σύνθεση μαθητικού πληθυσμού. Το σχολικό έτος 2012-2013, το σχολείο μας έχει 184 μαθητές, από τους οποίους η πλειοψηφία είναι αλλοδαποί και παλιννοστούντες (> από 55%). Στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», εντάσσεται στη Β? ομάδα ? Σχολικές μονάδες με ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 50-70%.

Αναλαμβάνοντας, πριν από 16 μήνες, τη διοίκηση του συγκεκριμένου Σχολείου με αυτά τα χαρακτηριστικά, γρήγορα συνειδητοποιούμε ότι το έργο μας δε θα είναι εύκολη υπόθεση. Οι Αλλοδαποί μαθητές και περισσότερο οι γονείς τους δυσκολεύονται στην κατανόηση της Ελληνικής Γλώσσας και αυτό έχει αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στο γνωστικό επίπεδο, που αποτυπώνεται με χαμηλές επιδόσεις, όσο και στη συμπεριφορά των μαθητών. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλές και μεγάλες δυσκολίες (οικονομικές, κοινωνικές κ.α.)Το κανάλι μας

youtube