ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΠροΘεΣυ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ (ΣΣΠΘΣ)

 

Ποια είναι η πρόκληση;

έλλειμμα θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς εφήβων διατάραξη παιδαγωγικού κλίματος

ήπια παρεκκλίνουσα ή και παραβατική συμπεριφορά εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων

Ποιες είναι οι συνέπειες;

έλλειψη μηχανισμών / πρακτικών υποστήριξης συμπεριφοράς

αρνητικό κλίμα στην τάξη

υπέρμετρη (;) εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων
αρνητικό σχολικό κλίμα

Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Φοίτηση:
Σχολική διαρροή

Απουσίες
Αργοπορημένη προσέλευση

Σχολικός εκφοβισμός και βία

Παραβατικές συμπεριφορές

Σχολική ζωή:

Διατάραξη σχέσεων μελών σχολικής κοινότητας
Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία σχολικής μονάδας

Περισσοτερα...

Θεσσαλονίκη, 10/3/2023 

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες των μαθητών της Α΄  Γυμνασίου,  

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι από το Φεβρουάριο του τρέχοντος σχολικού έτους, το σχολείο μας εφαρμόζει το σχολικό σύστημα προώθησης θετικών συμπεριφορών (ΣΣΠΘΣ) για τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου. 

 

Το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς παρέχει το λειτουργικό και οργανωτικό πλαίσιο σε μια σχολική μονάδα, για τη στήριξη των μαθησιακών και κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών όλων των παιδιών, ακολουθώντας τη λογική της επίλυσης προβλήματος. Επιπρόσθετα, το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς δίνει μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία και διατήρηση των κοινωνικών συμπεριφορών, οι οποίες διέπουν το κοινό σχέδιο δράσης του σχολείου για τις κοινές σχολικές αξίες και την κοινή διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς. Αυτή η προσπάθεια επιτυγχάνεται μέσα από πολυεπίπεδη προσέγγιση, με στόχο την πρόληψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών και τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. 

Το σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως PBIS – Positive Behaviour Interventions and Support) στηρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα τουλάχιστον δύο δεκαετιών και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε αποκεντρωτικά, καθώς και συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα (π.χ. Η.Π.Α., Νορβηγία, Ολλανδία, Καναδάς, Αυστραλία κ.λπ.). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποιοτική εφαρμογή του συστήματος σχετίζεται άμεσα με τη μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς και με θετικές αλλαγές στη σχολική μονάδα. 

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που αναμένονται να παρατηρηθούν, μετά από εφαρμογή τουλάχιστον 2-3 ετών είναι τα πιο κάτω: 

1. Η δημιουργία ενός οργανωμένου και λειτουργικού πλαισίου διαχείρισης της σχολικής 
πειθαρχίας, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής μονάδας.  

2. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

3. Οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

4. Οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ των παιδιών. 

5. Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών. 

6. Η ενδυνάμωση των γονέων/κηδεμόνων και η κινητοποίησή τους για ενεργή συνεισφορά ή συμμετοχή. 

7. Η επίδειξη των αναμενόμενων κοινωνικών συμπεριφορών από τους/τις μαθητές/τριες σε ένα θετικό και 

ευχάριστο περιβάλλον, μέσα στο οποίο γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό θα νιώθουν ασφαλείς και 

χαρούμενοι. 

 
 

Περισσοτερα...

Το κανάλι μας

youtube