ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Η άσκηση της εβδομάδας

8η εβδομάδα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σε μια εκδρομή συμμετείχαν ενήλικες και παιδιά. Τα παιδιά ήταν 5 λιγότερα από τους ενήλικες. Όλοι οι ενήλικες μαζί πλήρωσαν 1800?, ενώ τα παιδιά μαζί 800?. Αν κάθε ενήλικας πλήρωσε 40? περισσότερα από κάθε παιδί, να βρείτε πόσοι ήταν οι ενήλικες, πόσα τα παιδιά και πόσα χρήματα πλήρωσε καθένας.

 

Οι λύσεις να δοθούν στην κα Δικμάνη έως την Παρασκευή 03.04.2015

Τα ονόματα των λυτών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου

 

 

Το κανάλι μας

youtube