ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Αρχική σελίδα Μαθήματα Η άσκηση της εβδομάδας Γ' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου, 3η άσκηση - λύση & Μαθητές που απάντησαν σωστά

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το εμβαδόν του τετράγωνου οικοπέδου είναι: Ε1 =25 ? 25=625m2


Ονομάζω x το πλάτος του σπιτιού. Άρα το εμβαδόν του σπιτιού είναι Ε 2 =x?15 m2
Tο εμβαδόν του οικοπέδου που δεν καλύπτεται από το σπίτι είναι Ε12 =625-x?15
Όμως Ε12 ? 460m2 Άρα 625-x?15 ? 460
625-460? 15x
165 ? 15x
11? x άρα το πλάτος είναι μικρότερο του 11.

 

Οι μαθητές που έλυσαν σωστά την άσκηση είναι:

 

Υποθέτουμε ότι ο Γιώργος πλήρωσε για  κάθε τετράδιο χ λεπτά .

Άρα για 18 τετράδια συνολικά πλήρωσε 18χ λεπτά.

Mε τα ίδια χρήματα θα αγόραζε 15 τετράδια χωρίς την έκπτωση των 10 λεπτών

Άρα      18χ  =  15(χ+10)

             18χ  =15χ + 150

             18χ-15χ  =  150

               =  150

              Χ  =  50 λεπτά

Το κανάλι μας

youtube