ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Η άσκηση της εβδομάδας

5η εβδομάδα

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αν ο αριθμός χ είναι θετικός ακέραιος και το κλάσμα 3-χ/2 είναι αριθμός αρνητικός και μεγαλύτερος του -1, να προσδιορίσετε όλους τους τριψήφιους θετικούς ακεραίους των οποίων το άθροισμα των ψηφίων τους ισούται με χ.

Οι απαντήσεις να δοθούν γραπτώς στην κα Τζελέπη έως την Παρασκευή, 13 ? 02 ? 2015.

Το κανάλι μας

youtube