ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Εργασία στο μάθημα της Γλώσσας της Γ' Γυμνασίου.

Δόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες ως πρόταση εργασίας να ιδρύσουν μια ΜΚΟ και να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα στην οποία να παρουσιάζουν την ταυτότητα της ΜΚΟ, τους στόχους της και να ζητούν την υποστήριξη του κοινού.

Δείτε την εργασία της μαθήτριας Ιορδανίδου Μένης.

Το κανάλι μας

youtube