ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Πληροφορούμε τους γονείς/κηδεμόνες ότι πρέπει να προσέλθουν απαραιτήτως στο σχολείο, για να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους, υπογράφοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η Διευθύντρια

Αικ. Παλαιοχωρινού

Το κανάλι μας

youtube