ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Ψηφιακός γραμματισμός

Υπεύθυνος καθηγητής Γιάννης Παπαθανασίου

Οι μαθητές/τριες του τμήματος Β1 εξασκήθηκαν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παραγωγή κειμένου.

Πιο συγκεκριμένα: Οι μαθητές/τριες για δύο ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα office MS για να γράψουν το κείμενό τους στο οποίο πρόσθεσαν εικόνες που αναζήτησαν στο διαδίκτυο. Εξοικειώθηκαν με την αναζήτηση μιας εικόνας στο διαδίκτυο, την αποθήκευσή της στον υπολογιστή, τη δημιουργία και την πολλαπλή αποθήκευση ενός εγγράφου, τη στοίχιση μιας παραγράφου, την εισαγωγή και τοποθέτηση της εικόνας.

Τα αποτελέσματα των κόπων τους παρατίθενται παρακάτω:

 

Κωνσταντία Ντρόπουλλι, Θοδωρής Αμπεριάδης

Λούτσκας Δημήτρης, Μεντόλι Έντρι

Οργκίτο Κιτσίκου, Τάμτα Γκαγνίτζε

Γκαβούδη Λάμπη Ελένη

Μαρία Κοΐδου, Βενετία Κοκαλά

Μπουρβάνης Πέτρος, Κωνσταντίνος Παγαρτάνης

Μηνάς Καλαντζίδης, Στεφανία Παζαρλόγλου

Μελίνα Κολίτση, Ελπίδα Γιάλλι

Άγγελος Ντάλτα, Ανδρέας Γραμμόζης

Ανθή Κουτρούλη, Εύα Καραγιαννίδου

Το κανάλι μας

youtube