ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Στη συνέχεια παρατίθενται τα προγράμματα λειτουργίας των τμημάτων

Πρόγραμμα λειτουργίας του Α1 τμήματος

A1

 

Πρόγραμμα λειτουργίας του Α2 τμήματος

A2


Πρόγραμμα λειτουργίας του Α3 τμήματος

A3


Πρόγραμμα λειτουργίας του B1 τμήματος

B1


Πρόγραμμα λειτουργίας του B2 τμήματος

B2


Πρόγραμμα λειτουργίας του B3 τμήματος

B3


Πρόγραμμα λειτουργίας του Γ1 τμήματος

C1


Πρόγραμμα λειτουργίας του Γ2 τμήματος

C2


Πρόγραμμα λειτουργίας του Γ3 τμήματος

C3

Το κανάλι μας

youtube