ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Το σχολείο μας διαθέτει τρεις αίθουσες με διαδραστικό πίνακα.

Οι αίθουσες αυτές δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να τις χρησιμοποιούν ελεύθερα οι διάφοροι καθηγητές και να μετακινούνται εκεί τα διάφορα τμήματα. Έτσι, τα περισσότερα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά στις αίθουσες αυτές.

 

 

 

Το κανάλι μας

youtube