ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και οι προβλεπόμενες ώρες

Α ΤΑΞΗ, 32 διδακτικές ώρες

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): 2
 3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
 4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 3
 5. Νέα Ελληνική Γραμματεία: 2
 6. Ιστορία: 2
 7. Μαθηματικά: 4
 8. Αγγλικά: 2
 9. Β' ξένη γλώσσα μεταξύ των Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών: 2
 10. Γεωγραφία: 1
 11. Βιολογία: 1
 12. Φυσική Αγωγή: 2
 13. Οικιακή Οικονομία: 2
 14. Καλλιτεχνικά: 1
 15. Μουσική: 1
 16. Πληροφορική: 1
 17. Τεχνολογία: 1
 18. Φυσική 1

Β ΤΑΞΗ, 32 διδακτικές ώρες

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): 2
 3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 2
 4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2
 5. Νέα Ελληνική Γραμματεία: 2
 6. Ιστορία: 2
 7. Μαθηματικά: 4
 8. Αγγλικά: 2
 9. Β' ξένη γλώσσα μεταξύ των Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών: 2
 10. Γεωγραφία: 2
 11. Βιολογία: 1
 12. Φυσική: 2
 13. Χημεία: 1
 14. Φυσική Αγωγή: 2
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Μουσική: 1
 17. Πληροφορική: 1
 18. Τεχνολογία: 1

Γ ΤΑΞΗ, 32 διδακτικές ώρες

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): 2
 3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 2
 4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2
 5. Νέα Ελληνική Γραμματεία: 2
 6. Ιστορία: 2
 7. Μαθηματικά: 4
 8. Αγγλικά: 2
 9. Β' ξένη γλώσσα μεταξύ των Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών: 2
 10. Βιολογία: 1
 11. Φυσική: 2
 12. Χημεία: 1
 13. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 2
 14. Φυσική Αγωγή: 2
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Μουσική: 1
 17. Πληροφορική: 1
 18. Τεχνολογία: 1

Το κανάλι μας

youtube