ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Κατά το διδακτικό έτος 1981-1982 δίδαξαν οι παρακάτω καθηγητές:

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ                    ΑΝΝΑ

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ                   ΦΩΤΙΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΟΥ                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΔΟΥΚΑΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΛΟΥΚΟΥ                     ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ          ΡΑΛΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ               ΣΥΜΕΩΝ

ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ                  ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΟΣΧΟΥ                         ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΑΚΙΔΟΥ                         ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΠΕΚΑ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ                 ΣΟΥΜΕΛΙΤΗΣ

ΦΟΥΛΙΔΗΣ                      ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΒΑΡΤΙΝΑ                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ            ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΛΕΟΥΔΗ                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΟΥΡΑΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ            ΜΑΡΙΑ

Το κανάλι μας

youtube