ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Σταυρόλεξο για τη λέξη "φεύγω" των μαθητριών: Ελένης Μαζμανίδου, Κουγιουμτζόγλου Κυριακής, Καβάζη Βούλας

Σταυρόλεξο για τη λέξη "φεύγω" των μαθητών: Νικολούδη Πέτρου, Κούμπους Άννας, Λαζαρίδου Αναστασία

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη, της μαθήτριας Δήμητρας Μπρατάνη

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη, της μαθήτριας Ανθής Τσακίρη

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη, των μαθητριών Άννας-Μαρίας Σταμπουλίδου και Χριστίνας Σίνα

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη, του μαθητή Νίκου Τζελέπη

Το κανάλι μας

youtube