Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη.

αρχική  11η ενότητα

Άσκηση της μαθήτριας Δήμητρας Μπρατάνη
Την περασμένη Τρίτη συνελήφθη ένας καταστηματάρχης λόγω . Η πράξη κρίθηκε αξιόποινη και ήταν να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Ο ίδος μέσα στη δικαστική αίθουσα προσπάθησε να . Η ασφάλεια, ωστόσο, έδρασε άμεσα πιάνοντας το . Όσοι βρίσκονταν έξω από την αίθουσα άκουσαν τα όσα έγιναν.