ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Αρχική σελίδα Εργασίες του 2012-13

Εργασίες των μαθητών του 3ου τμήματος της Β' τάξης στο μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας.

Οι μαθητές δημιούργησαν μικρά διαφημιστικά κείμενα για τη Θεσσαλονίκη στα

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αλβανικά.

Το κανάλι μας

youtube