Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

σας πληροφορούμε ότι οι έλεγχοι προόδου για το Α' τετράμηνο 
θα δοθούν την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου
από τις 12:30 ως τις 14:00