Εργασία της μαθήτριας του Β3 Ελένης Τσιγάρα στο μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Υπεύθυνος καθηγητής Γιάννης Παπαθανασίου