Οι περσικοί πόλεμοι

Εργασία των μαθητριών του Α2: Ντούφα Ξανθή, Πάσο Μιγκένα, Μπαλτζή Ελένη.

Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ