Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το πρόγραμμα που ισχύει από 9 Δεκεμβρίου στο σχολείο μας. 

Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2