Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί:
α. γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα οι υγιείς,
β. πώς πρέπει να τη χρησιμοποιούν αυτοί που πρέπει,
γ. πώς τη βάζουμε, πώς τη βγάζουμε, πώς την πετάμε.