Δείτε το ενημερωτικό υλικό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕΞ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 1

ΣΕΞ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 2

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ