1) Εργασίες μαθητών Α' τάξης στο μάθημα της Γλώσσας για την 'πολυτροπικότητα' των κειμένων
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ


2) Εργασίες μαθητών της Α' τάξης στο μάθημα της Λογοτεχνίας για το απόσπασμα

"Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς" της Μαρούλας Κλιάφα.


«Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς», Μαρούλα Κλιάφα
3) Εργασίες μαθητών της Α΄ τάξης στο μάθημα της Λογοτεχνίας για το μυθιστόρημα 'Λεώνη' της Μαρίας Πυλιώτου.
4) Εργασίες μαθητών της Α΄ τάξης στο μάθημα της Λογοτεχνίας για το απόσπασμα 'Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο' από το μυθιστόρημα "Η εποχή των υακίνθων" της Τούλας Τίγκα.
"Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο", Τούλα Τίγκα