Οι φωτοτυπίες που θα χρειαστούμε για το Σεπτέμβρη, ανά τάξη: 

 

Για την Ά τάξη:Revision of prepositions 1

 

Για τη Β΄τάξη:Simple Past 1

 

Για τη Γ΄τάξη:Revision of adjectives and adjectival participles