Αγαπητοί μαθητές/τριες και γονείς, λόγω προβλημάτων στην εμφάνιση των ιστοχώρων των σχολείων δημοσιεύουμε σήμερα το πρόγραμμα τηλεδιδασκαλίας αυτής της εβδομάδας.


Α1
Δευτέρα 09:00-09:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 10:00-10:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΑ
Τρίτη 10:00-10:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ
Πέμπτη 10:00-10:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-11:45 ΤΣΕΛΕΝΤΗ-ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α2
Δευτέρα 09:00-09:45 ΤΖΕΛΕΠΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 10:00-10:45 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΤΑΛΙΚΑ
Τρίτη 11:00-11:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ- ΑΓΓΛΙΚΑ
Τετάρτη 12:00-12:45 ΤΖΕΛΕΠΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πέμπτη 11:00-11:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 12:00-12:45 ΤΣΕΛΕΝΤΗ-ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Β1

Τρίτη 09:00-09:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ
Τετάρτη 09:00-09:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ, 10:00-10:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Β2
Τρίτη 10:00-10:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ
Τετάρτη 10:00-10:45 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ, 11:00-11:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ1
Τρίτη 10:00-10:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-11:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΚΠΑ
Τετάρτη 12:00-12:45 ΤΣΕΛΕΝΤΗ-ΑΡΧΑΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 11:00-11:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ2
Τρίτη 10:00-10:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-11:45 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ- ΚΠΑ
Τετάρτη 11:00-11:45 ΤΣΕΛΕΝΤΗ-ΑΡΧΑΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 11:00-11:45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΑΓΓΛΙΚΑ