Α2
Παρασκευή 8/6, 10:00 - 11:30, Τζελέπη, Μαθηματικά

Πολύ πιθανόν εντός της ημέρας να προστεθούν κι άλλα μαθήματα.