ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Οδηγίες για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να παρακολουθούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Σ.Δ., ώστε να πληροφορούνται αν υπάρχουν κλήσεις από τους καθηγητές τους.

Για να μπούμε στο ηλ. ταχ. του Π.Σ.Δ. πηγαίνουμε στη διεύθυνση https://webmail.sch.gr/express/

και πλητρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Το κανάλι μας

youtube