Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
για την πραγματοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.