Οι μαθητές των τμημάτων Γ’1 και Γ’2 αφού διαβάσουν το αρχείο

«Tα είδη σύνδεσης των προτάσεων», μπορούν να εισέλθουν

στο παιχνίδι γνώσεων: Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; (Η πρώτη ερώτηση θα πρέπει να αρχίζει ως εξής: "Εάν κοιτάξετε τις εικόνες θα δείτε την ομορφιά". Αν  σας εμφανίζει κάτι για ερευνητική εργασία ανανεώστε τη σελίδα όσες φορές χρειαστεί ώστε να σας εμφανίσει τις σωστές ερωτήσεις για τις συνδέσεις των προτάσεων.)

 

                                                                     Η Καθηγήτρια

                                                                     Ζιώγα Σοφία