ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

MEΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Οι μαθητές του Β1 και Β2 μπορούν να αξιοποιήσουν τους παρακάτω δεσμούς για το     μάθημα της Ιστορίας:

 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ:

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8935?locale=el

 

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ :

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9473?locale=el

 

Ο ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ:

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130?locale=el

 

ΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9347?locale=el

 

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8609?locale=e

 

 

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει

τη διοίκηση και τη νομοθεσία

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM

 

E105/752/4944,22530/

 

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής αυτοκρατορίας

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM

-

B107/755/4956,22601/

 

 

 

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8351

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641

 

 

Η Οικονομία και η κοινωνία στο Βυζάντιο

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8

521/9644

 

 

Το σχίσμα των Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολης –Ρώμης

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8820

 

Σταυροφοριες

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8975

 

Χάρτης Σταυροφοριών

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8805

 

«Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θρήνοι

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8801

 

Η Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8800

 

 

Ιστορια Β Γυμνασιου

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM B107/755/4960,22617/

 

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

http://archive.ert.gr/77516/?autoplay=1&;mst=00:31:03:00

 

                                                                                  H καθηγήτρια

                                                                                     Ζιώγα Σοφία

Το κανάλι μας

youtube