Για τα μαθήματα Λογοτεχνία και Γλώσσα Γ' Γυμνασίου και Ιστορία Β' Γυμνασίου που διδάσκονται από την κ. Ζιώγα Σοφία, εισέλθετε στην ενότητα χρονιές/ 2019-2020/εξ αποστάσεως εκπαίδευση.