Έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα με θέμα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Σ' αυτή θα βρίσκονται όλα τα άρθρα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για να τη βρίσκετε εύκολα θα πηγαίνετε στο menu / χρονιές / 2019-2020 / εξ αποστάσεως εκπαίδευση