Σχολεία δεν έχουμε, όλα είναι κλειστά,
ας διασκεδάσουμε μαθαίνοντας για την επανάσταση του 21

Πάτα εδώ

Την ευθύνη φέρει ο κ. Παπαθανασίου