Μπορείτε να δείτε το πρακτικό για την εκδρομή της Γ' Γυμνασίου εδώ.