Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, σας ευχόμαστε καλό Πάσχα.

Η εις Άδου κάθοδος, Ανάσταση ναός Καπνικαρέας

Η εις Άδου κάθοδος, Αθήνα, Ναός Καπνικαρέας
δια χειρός Φ. Κόντογλου (πηγή)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα από την ηλεκτρονική τάξη
και να φροντίσουν να τελειώσουν με τις υποχρεώσεις τους.
Τα μαθήματα με την εφαρμογή webex (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) θα αρχίσουν από τις 22/4.

Θα ανακοινωθεί σχετικό πρόγραμμα.