Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες.

Η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των λογαριασμών και στη λειτουργία της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου οφείλεται στη υπολειτουργία (αν όχι στην κατάρρευση) του συστήματος εξαιτίας υπερφόρτωσης.