Κηδεύουμε τον Κ.Ο.Κ.

η ταινία της ομάδας Ecomobility του σχολείου μας.