Σας πληροφορούμε ότι η βαθμολογία για το β' τετράμηνο θα δοθεί μαζί με την τελική βαθμολογία μετά το τέλος των εξετάσεων.

Από τη διεύθυνση του Σχολείου