Την Τρίτη 12/3/2019 η Α' τάξη παρακολούθησε στο ΝΟΗΣΙΣ τα εκπαιδευτικά προγράμματα "Μαθαίνω να μην Καπνίζω" 

και  "Αρχαία Κινεζική Επιστήμη και Τεχνολογία".

20190312 105018120190312 10515520190312 11140220190312 11330520190312 11413320190312 11333220190312 105428