Δείτε φωτογραφίες με τις/τους απόφοιτους του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019