Εργασία στην Ιλιάδα της μαθήτριας Σιουράρ Νοφάλ

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιώγα Σοφία