Εργασία στην Ιλιάδα του μαθητή Κωνσταντίνου Παγαρτάνη.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιώγα Σοφία