Εργασία στην Ιλιάδα των μαθητών/μαθητριών: Μηνά Καλαντζίδη, Κουτρούλη Ανθή, Παζαρλόγλου Στεφανία

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιώγα Σοφία