Εργασία στην Ιλιάδα του μαθητή Μπουρβάνη Πέτρου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιώγα Σοφία