Οι μαθητές και οι μαθήτριες εικονογραφούν την Οδύσσεια: