ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ