Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων. Ισχύει από Δευτέρα 13/11/2017

Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2