Οι μαθητές/μαθήτριες της Α' τάξης δημιουργούν στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κ. Χατζηαράπογλου