ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας πληροφορούμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση την οποία επισυνάπτουμε, οι εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται από την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων ως τις 30 Ιουνίου.

Οι γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στα ΕΠΑΛ θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση προτίμησης εγγραφής από τις 19/6 ως τις 23/6. (Θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής δήλωσης.)

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη εγγραφή του παιδιού σας.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την 12η Ιουνίου.