ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Δείτε τις ώρες που δέχονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Για διευκόλυνσή σας όλοι οι καθηγητές δέχονται σε δύο μόνο ημέρες, την Δευτέρα και Τετάρτη.

ΩΡΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ

Πατήστε την εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος