Εργασία του μαθητή του Β3 Ραφαήλ Τζουρέλη στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Υπεύθυνος καθηγητής Γιάννης Παπαθανασίου.